Прозорість та відкритість діяльності закладуНормативно-правове забезпечення діяльності закладу


Статут закладу освіти: 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності:

Свідоцтво про атестацію: 

Структура та орган управління закладу:

 • директор - Мостова Світлана Василівна;
 • заступники директора:
  • Сидоренко Марина Вячеславівна - заступник директора з НВР (Здійснює методичний супровід навчально-виховного процесу. Контролює стан викладання предметів природничо-математичного та художньо-естетичного циклів. Здійснює організацію завершення навчального року, ДПА, ЗНО, контроль за якістю його в закладі. Контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів 8-11 класів та іншої документації. Організовує роботу з обдарованими учнями. Організовує та керує роботою методичних об’єднань, наставників, молодих вчителів по узагальненню перспективного педагогічного досвіду педагогів закладу. Організовує виховну роботу в закладі, поточне і перспективне планування позакласної і позашкільної роботи, визначає зміст контролю з питань виховання, відстеження його ефективності. Керує роботою педагогічного всеобучу для батьків. Веде контроль за відвідуванням учнями 1-11 класів навчальних занять);
  • Севрюк Ольга Михайлівна - заступник директора з НВР (Здійснює внутрішнє керівництво і контроль за роботою вчителів 1-4 класів, вихователів ГПД. Забезпечує контроль за організацією харчування учнів 1-4 класів. Відповідає за організацію атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників. Веде статистику звітність (ЗНЗ-1, РВК-83, РВК-77));
  • Крамчанін Вячеслав Михайлович - заступник директора з НВР (Координує роботу вчителів 5-11 класів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм. Здійснює контроль за викладанням предметів: історії; предметів профільного циклу (іноземної мови), основ здоров’я. Складає розклад навчальних занять 5-11 класів та інших видів освітньої діяльності, забезпечує якісну і своєчасну зміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків. Контролює правильне і своєчасне ведення вчителями 5-7 класів класних журналів. Відповідає за роботу з питань охорони праці , безпеки життєдіяльності, цивільного захисту. Забезпечує замовлення та видачу документів про освіту (свідоцтв, атестатів, тощо), веде облік цієї роботи та звітність щодо неї);
  • Романова Ольга Миколаївна - заступник директора з ГЧ (Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні відповідно до вимог, норм і правил безпеки життєдіяльності. Керує господарською діяльністю школи).
 • вищий орган громадського самоврядування закладу, загальні збори (конференція);
 • рада закладу, голова ради закладу - Бутко Олена Олександрівна;
 • педагогічна рада закладу, голова педагогічної ради - Мостова Світлана Василівна, секретар - Бутко Олена Олександрівна;
 • батьківський комітет (переглянути), голова батьківського комітету - Ярошенко Галина Петрівна;
 • органи учнівського самоврядування, голова відповідного органу - Приходько Жанна Олександрівна, президент школи - Дорофеєва Єкатерина (11-А клас).

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:

вул. Виробнича; вул. Волзька; вул. Декабристів; вул. Олексія Поради 35-53 (непарні); вул. Карпенка-Карого 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 30-50; вул. Кольорова; вул. Комунальна; вул. Миколи Краснова 5, 7а; вул. Миколи Корищенка 1-18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 36б; пров. Куп'янський; вул. Магістральна 34-61, 70,70а, 72а, 76а; вул. Малахітна; пров. Модельний; вул. Окружна; пров. Орлика; вул. Північна; пров. Полярний; пров. Сторожовий; вул. Тесленка; вул. Харчова 3-11, 17 (3, 4), 18-71, 73-80; пров. Чистий; пров. Ямський; вул. Різдвяна.
 • Наказ ДОН ЗМР від 02.12.2019 №467р "Про закріплення територій обслуговування за закладами освіти м. Запоріжжя у 2020 році" Переглянути
 • Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.11.2019 №535 "Закріплення територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти м. Запоріжжя" Переглянути

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

 • Ліцензійний обсяг - 660 учнів.
 • Кількість учнів за мережею (станом на 05.09.2019 року) - 635 учнів.
 • Наявність вільних місць в закладі Переглянути

Мова освітнього процесу: 

 • українська.

Правила прийому до закладу освіти (згідно статуту):

 1. За навчальним закладом закріплена відповідна територія обслуговування і до початку навчального року заклад бере на облік учнів, які мають його відвідувати.
 2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.
 3. Директор навчального закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 4. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора. Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
 5. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням (у разі їх відкриття) здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації до закладів відповідно до законодавства та міжнародних договорів.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються
 6. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.


Створення умов для функціонування та розвитку закладу


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами:

Освітня програма на 2018-2022 р.: 

Навчальний план на 2020-2021 н.р. (додаток до освітньої програми): 

Перелік навчальних програм на 2020-2021 н.р.: 

Зведення годин на 2019-2020 н.р. 

Режим роботи на 2020-2021 н.р. 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення):

На 31.08.2020 є вакансії:
 • вихователь ГПД (2 ст.);
 • робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівлі (0,5 ст.)
 • асистент вчителя (1 ст.);
 • двірник (1 ст.).

Конкурс на заміщення вакантної посади директора:

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умови): 

Умови доступності закладу освіти для навчання дітей з особливими потребами:

 • в закладі функціонує 5 інклюзивних класи (7 дітей).

Додаткові освітні послуги: 

 • немає.

Положення про медичний кабінет:

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 • План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти Переглянути
 • Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти Переглянути
 • Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) Переглянути
 • Розділ на сайті школи "Протидія булінгу та насильству" Переглянути

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:

 • Конкурсний відбір підручників
 • Переведення та випуск учнів
 • Витяг з протоколу №9 он-лайн засідання педагогічної ради ЗЗШ №4 від 29 квітня 2020 року "Про завершення навчального року. Про організацію оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання, проведення підсумкового оцінювання для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту та переведення учнів до наступного класу. Про оформлення шкільної документації та видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень" Переглянути

Результативність діяльності


Результати моніторингу якості освіти за 2018-2019 навчальний рік:

 • Результати державної підсумкової атестації (ДПА) за 4 клас: Переглянути
 • Результати державної підсумкової атестації (ДПА) за 9 клас: Переглянути
 • Результати державної підсумкової атестації (ДПА) за 11 клас: Переглянути
 • Результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО): Переглянути

Результати участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах: 

Річний звіт про діяльність закладу освіти:


Фінансування


Кошторис: 

План асигнувань (за винятков надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету: 

План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків): 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма No 2д, No 2м): 

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості: 

Благодійний фонд сприяння діяльності навчальних закладів Шевченківського району м. Запоріжжя 

Інформація про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатківComments