Матеріали до VІІI Міської педвиставки

Початкова освіта. Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Матеріали до VІІІ Міської виставки педагогічних технологій
в 2017-2018 навчальному році

Номінація «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція «Початкова освіта»

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

Географія та економіка. Савчук Н.П.

Матеріали до VІІІ Міської виставки педагогічних технологій
в 2017-2018 навчальному році

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція «Географія та економіка»

Савчук Наталія Петрівна

1. Анотація.

2. Опис досвіду роботи.

3. Додатки:

3.1. Додаток 1. Приклади використання елементів інтерактивних форм роботи в 5 класі з курсу «Природознавство» на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до положень «Концепції Нової української школи».

3.2. Додаток 2. Приклади розробок уроків з теми: «Країни Європи»:

3.3. Додаток 3. Розробки уроків географії в 8 класі з використанням інноваційних технологій за темою: «Води суходолу і водні ресурси» створені на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та відповідно до положень «Концепції Нової української школи» (2016р.):

3.4. Додаток 4. Результати участі учнів в предметних олімпіадах та конкурсах.

3.5. Додаток 5. Публікації у друкованих виданнях:

Історія і правознавство. Величко О.Є

Матеріали до VІІІ Міської виставки педагогічних технологій
в 2017-2018 навчальному році

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція «Історія і правознавство»

Величко Ольга Євгеніївна